6.2. Prova pràctica

Printer-friendly versionPDF version

L’avió amb el que cal fer aquesta prova serà la Cessna 172 o la Beechcraft Baron 58, en cas d’utilitzar FS2004, o bé la Mooney Bravo, en cas d’utilitzar P3D.

Tota la prova es realitzarà amb connexió a VATSIM i sota la supervisió d’un o més avaluadors designats per l’aerolínia. Aquests avaluadors poden ésser els mateixos controladors de VATSIM a qui el responsable de formació pot demanar que actuïn com a tal.

En la realització de la prova caldrà seguir els procediments publicats a les cartes, llevat que el controlador o l’avaluador indiquin el contrari.

Atès que la prova i els vols de CAT es fan amb connexió a VATSIM, el controlador és sempre qui mana i les seves instruccions han de seguir‐se fil per randa. En cas que la prova es fes sense controlador, l’avaluador de CAT és qui dóna les instruccions, ja sigui connectat com a pilot o com observador amb el radar.

Atès que aquestes proves pretenen la incorporació de pilots amb voluntat d’aprendre i de fer bé les coses, CAT confia que l’aspirant és prou honest com per fer‐ho com cal, és a dir, volant manualment (sense connectar el pilot automàtic).

Els aspirants s'hauran de connectar puntualment a VATSIM, amb els motors aturats i aparcats en un estacionament adequat de la plataforma de l'aeroport de València (LEVC) per als adscrits al FIR de Barcelona, Perpinyà (LFMP) per als adscrits al FIR de Marsella o l’Alguer (LIEA) per als adscrits al FIR de Roma.

Per a la prova pràctica s'haurà d'haver enviat un pla de vol amb origen i destí a l’aeroport de sortida i, en l’apartat ROUTE, posar-hi LEVC LEVC per als adscrits per als adscrits al FIR de Barcelona, LFMP LFMP per als adscrits al FIR de Marsella o LIEA LIEA per als adscrits al FIR de Roma.

El pla de vol ha de trametre's mitjançant l'Oficina de Plans de vol de VATSIM i pot fer-se fins a dues hores abans de connectar-se a la xarxa.

Un cop tot estigui llest, l'aspirant cridarà a la dependència de control corresponent que, per ordre de preferència, ha d’ésser GND, TWR, APP o CTR.

En cas que l’examinador estigui connectat com a pilot, aquest passarà les instruccions a l’aspirant per xat i/o pel canal de veu de la companyia.

En cas que l’aspirant demani ajut per a la realització de sessions pràctiques, si cal el Departament de Formació posarà a la seva disposició un mentor fins que hom consideri que l'aspirant està preparat per demanar‐ne la realització. Aquesta petició ha de fer-la el pilot aspirant directament al responsable de formació.

6.2.1.    Exercicis de la prova pràctica d’aptitud:

Sortida Instrumental Estàndard (SID).
Arribada Instrumental Estàndard (STAR).
Aproximació frustrada.
Patrons de tràfic visual.
Espera publicada sobre un fix.
Domini de la fraseologia.
Qualsevol situació a discreció de l’examinador o ATC.

6.2.2.    Prova de fraseologia internacional:

Aquesta prova hauran de superar-la tots els pilots de CAT per accedir al nivell de Comandant d’Hèlix i pot demanar-se’n la realització juntament amb la prova pràctica d’aptitud. Els pilots que no la superin o no la demanin, no podran ascendir més enllà de Primer Oficial de Reactor. Veure l’apartat 5.2.1.3.

Aquest vol tindrà la durada que l'examinador consideri escaient i podrà fer-se dintre del FIR d’adscripció del pilot aspirant o bé coordinar amb altres, sempre amb l’objectiu d'avaluar la capacitat del pilot d’utilitzar la fraseologia anglesa.

Independentment dels aeroports d'origen i destí del vol, totes les comunicacions entre el pilot i els controladors es faran en anglès.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k