La Ronda Europea d'en Marc Gallardo - CAT030

Printer-friendly versionPDF version
LA RONDA EUROPEA
eurobricks_small.jpg

CAT030
Marc Gallardo

Inici: 8 de novembre de 2006
Termini: 27 d'agost de 2008
Modalitat: Llençadora
Aeroport: Barcelona (LEBL)

ETAPA 01

Data: 10.11.2006
Avió: B737
Ruta: LPPT - LEBL (EURoute)
Temps: 1 h. 50 m.
Payload: 18.450 lbs
Fuel: 9.985 lbs

ETAPA 02

Data: 12.11.2006
Avió: B737
Ruta: LEBL - LPPT (EURoute)
Temps: 1 h. 42 m.
Payload: 18.450 lbs
Fuel: 9.150 lbs

ETAPA 03

Data: 13.11.2006
Avió: B752
Ruta: LEBL - LIRF (EURoute)
Temps: 1 h. 47 m.
Payload: 46.520 lbs
Fuel: 18.827 lbs

ETAPA 04

Data: 14.11.2006
Avió: B752
Ruta: LIRF - LEBL (EURoute)
Temps: 1 h. 50 m.
Payload: 46.520 lbs
Fuel: 15.314 lbs

ETAPA 05

Data: 15.11.2006
Avió: F70
Ruta: LEVC - LEMD (EURoute)
Temps: 0 h. 50 m.
Payload: 17.018 lbs
Fuel: 3.469 lbs

ETAPA 06

Data: 17.11.2006
Avió: F70
Ruta: LEMD - LEVC (EURoute)
Temps: 1 h. 13 m.
Payload: 16.257 lbs
Fuel: 4.378 lbs

ETAPA 07

Data: 19.11.2006
Avió: ATR72
Ruta: LEAL - LFMN (EURoute)
Temps: 2 h. 25 m.
Payload: 10.306 lbs
Fuel: 3.883 lbs

ETAPA 08

Data: 20.11.2006
Avió: F100
Ruta: LFMN - LEAL (EURoute)
Temps: 1 h. 55 m.
Payload: 21.194 lbs
Fuel: 8.614 lbs

ETAPA 09

Data: 21.11.2006
Avió: B772
Ruta: LEZG - EPWA (EURoute)
Temps: 2 h. 52 m.
Payload: 47.658 lbs
Fuel: 50.283 lbs

ETAPA 10

Data: 08.12.2006
Avió: B752
Ruta: EPWA - LEZG (EURoute)
Temps: 2 h. 52 m.
Payload: 45.526 lbs
Fuel: 26.072 lbs

ETAPA 11

Data: 09.12.2006
Avió: B736
Ruta: LEGE - EGGW (EURoute)
Temps: 1 h. 58 m.
Payload: 17.658 lbs
Fuel: 10.740 lbs

ETAPA 12

Data: 10.12.2006
Avió: B736
Ruta: EGGW - LEGE (EURoute)
Temps: 1 h. 52 m.
Payload: 15.975 lbs
Fuel: 10.110 lbs

ETAPA 13

Data: 11.12.2006
Avió: B736
Ruta: LERS - ELLX (EURoute)
Temps: 1 h. 50 m.
Payload: 14.356 lbs
Fuel: 8.725 lbs

ETAPA 14

Data: 12.12.2006
Avió: F70
Ruta: ELLX - LERS (EURoute)
Temps: 1 h. 47 m.
Payload: 13.059 lbs
Fuel: 7.736 lbs

ETAPA 15

Data: 31.12.2006
Avió: F100
Ruta: LOWI - LEPA (EURoute)
Temps: 1 h. 57 m.
Payload: 10.032 lbs
Fuel: 5.786 lbs

ETAPA 16

Data: 27.01.2007
Avió: F100
Ruta: LEPA - LOWI (RouteFinder)
Temps: 2 h. 14 m.
Payload: 21.194 lbs
Fuel: 7.032 lbs

ETAPA 17

Data: 28.01.2007
Avió: B744
Ruta: LJLJ - LEMH (RouteFinder)
Temps: 1 h. 50 m.
Payload: 122.640 lbs
Fuel: 41.036 lbs

ETAPA 18

Data: 03.06.2007
Avió: B763
Ruta: LEMH - LJLJ (RouteFinder)
Temps: 1 h. 58 m.
Payload: 44.000 lbs
Fuel: 28.000 lbs

ETAPA 19

Data: 03.06.2007
Avió: B763
Ruta: LIEA - LGKR (RouteFinder)
Temps: 1 h. 46 m.
Payload: 42.000 lbs
Fuel: 25.300 lbs

ETAPA 20

Data: 05.06.2007
Avió: B763
Ruta: LGKR - LIEA (RouteFinder)
Temps: 1 h. 32 m.
Payload: 40.000 lbs
Fuel: 17.500 lbs

ETAPA 21

Data: 06.06.2007
Avió: B763
Ruta: LEGE- EBBR (EuroRoute)
Temps: 1 h. 57 m.
Payload: 46.000 lbs
Fuel: 23.500 lbs

ETAPA 22

Data: 09.06.2007
Avió: B763
Ruta: EBBR - LEGE (EuroRoute)
Temps: 1 h. 32 m.
Payload: 65.000 lbs
Fuel: 23.300 lbs

ETAPA 23

Data: 10.06.2007
Avió: B763
Ruta: LEBL - EIDW (EuroRoute)
Temps: 2 h. 10 m.
Payload: 60.000 lbs
Fuel: 24.200 lbs

ETAPA 24

Data: 20.06.2007
Avió: B763
Ruta: EIDW - LEBL (EuroRoute)
Temps: 2 h. 20 m.
Payload: 62.000 lbs
Fuel: 25.700 lbs

ETAPA 25

Data: 24.06.2007
Avió: B763
Ruta: LEBL - EHAM (EuroRoute)
Temps: 2 h. 4 m.
Payload: 61.000 lbs
Fuel: 22.800 lbs

ETAPA 26

Data: 24.06.2007
Avió: B763
Ruta: EHAM - LEBL (EuroRoute)
Temps: 2 h. 3 m.
Payload: 58.000 lbs
Fuel: 21.300 lbs

ETAPA 27

Data: 26.06.2007
Avió: B763
Ruta: LEMH - EDDM (RouteFinder)
Temps: 1 h. 54 m.
Payload: 64.000 lbs
Fuel: 18.400 lbs

ETAPA 28

Data: 27.06.2007
Avió: B763
Ruta: EDDM - LEMH (RouteFinder)
Temps: 1 h. 53 m.
Payload: 61.000 lbs
Fuel: 17.790 lbs

ETAPA 29

Data: 30.06.2007
Avió: B763
Ruta: LEPA - LMML (VRoute)
Temps: 1 h 43 m
Payload: 60.150 lbs
Fuel: 19.800 lbs

ETAPA 30

Data: 30.06.2007
Avió: B763
Ruta: LMML - LEPA (Vroute)
Temps: 1 h 33 m
Payload: 55.560lbs
Fuel: 17.840 lbs

ETAPA 31

Data: 22.07.2007
Avió: B763
Ruta: LIEA - LCLK (VRoute)
Temps: 2 h 48 m
Payload: 57.000 lbs
Fuel: 31.835 lbs

ETAPA 32

Data: 23.07.2007
Avió: B763
Ruta: LCLK - LIEA (VRoute)
Temps: 2 h 56 m
Payload: 62.000 lbs
Fuel: 32.100 lbs

ETAPA 33

Data: 13.08.2007
Avió: B763
Ruta: LEPA - LBSF (VRoute)
Temps: 2 h 30 m
Payload: 65.500 lbs
Fuel: 27.147 lbs

ETAPA 34

Data: 14.08.2007
Avió: B763
Ruta: LBSF - LEPA (VRoute)
Temps: 2 h 24 m
Payload: 52.500 lbs
Fuel: 24.829 lbs

ETAPA 35

Data: 21.08.2007
Avió: B763
Ruta: LEBL - LROP (VRoute)
Temps: 2 h 41 m
Payload: 53.200 lbs
Fuel: 28.057 lbs

ETAPA 36

Data: 21.08.2007
Avió: B763
Ruta: LROP - LEBL (VRoute)
Temps: 2 h 38 m
Payload: 56.100 lbs
Fuel: 25.664 lbs

ETAPA 37

Data: 24.08.2007
Avió: B763
Ruta: LEBL - LKPR (VRoute)
Temps: 2 h 6 m
Payload: 48.000 lbs
Fuel: 23.196 lbs

ETAPA 38

Data: 25.08.2007
Avió: B763
Ruta: LKPR - LEBL (VRoute)
Temps: 2 h 1 m
Payload: 50.200 lbs
Fuel: 23.323 lbs

ETAPA 39

Data: 25.08.2007
Avió: B763
Ruta: LIEA - LHBP (VRoute)
Temps: 1 h 50 m
Payload: 55.600 lbs
Fuel: 18.384 lbs

ETAPA 40

Data: 26.08.2007
Avió: B763
Ruta: LHBP - LIEA (VRoute)
Temps: 1 h 46 m
Payload: 53.100 lbs
Fuel: 18.646 lbs

ETAPA 41

Data: 28.08.2007
Avió: B763
Ruta: LEZG - ESGG (VRoute)
Temps: 2 h 56 m
Payload: 56.900 lbs
Fuel: 30.818 lbs

ETAPA 42

Data: 02.09.2007
Avió: B763
Ruta: ESGG - LEZG (VRoute)
Temps: 2 h 44 m
Payload: 45.800 lbs
Fuel: 23.413 lbs

ETAPA 43

Data: 03.09.2007
Avió: B763
Ruta: LEAL - EYVI (VRoute)
Temps: 3 h 24 m
Payload: 54.000 lbs
Fuel: 32.733 lbs

ETAPA 44

Data: 04.09.2007
Avió: B763
Ruta: EYVI - LEAL (VRoute)
Temps: 3 h 27 m
Payload: 46.100 lbs
Fuel: 28.813 lbs

ETAPA 45Data: 13.10.2006
Avió: B763
Ruta: LFMP - EFHK (VRoute)
Temps: 3 h 22 m
Payload: 56.000 lbs
Fuel: 37.354 lbs
ETAPA 46Data: 14.10.2006
Avió: B763
Ruta: EFHK - LFMP (VRoute)
Temps: 3 h 13 m
Payload: 53.000 lbs
Fuel: 35.335 lbs
ETAPA 47Data: 14.10.2007
Avió: B763
Ruta: LEBL - EKCH (VRoute)
Temps: 2 h 37 m
Payload: 51.000 lbs
Fuel: 30.121 lbs
ETAPA 48Data: 27.10.2007
Avió: B763
Ruta: EKCH - LEBL (VRoute)
Temps: 2 h 15 m
Payload: 53.000 lbs
Fuel: 25.044 lbs
ETAPA 49Data: 28.10.2007
Avió: B763
Ruta: EETN - LEBL (VRoute)
Temps: 3 h 37 m
Payload: 55.000 lbs
Fuel: 40.127 lbs
ETAPA 50Data: 28.10.2007
Avió: B763
Ruta: LEBL - EETN (VRoute)
Temps: 4 h 11 m
Payload: 57.000 lbs
Fuel: 40.224 lbs
ETAPA 51Data: 29.10.2007
Avió: B763
Ruta: LIEA - LZIB (Routefinder)
Temps: 1 h 37 m
Payload: 49.000 lbs
Fuel: 16701 lbs
ETAPA 52Data: 30.10.2007
Avió: B763
Ruta: LZIB - LIEA (Routefinder)
Temps: 1 h 56 m
Payload: 72.000 lbs
Fuel: 37.497 lbs
ETAPA 53Data: 30.10.2007
Avió: B763
Ruta: LIEA - EVRA (Routefinder)
Temps: 3 h 13 m
Payload: 55.000 lbs
Fuel: 34.162 lbs
ETAPA 54Data: 30.10.2007
Avió: B763
Ruta: EVRA - LIEA (Routefinder)
Temps: 3 h 05 m
Payload: 54.000 lbs
Fuel: 29.940 lbs
 
RONDA EUROPEA FINALITZADA. ENHORABONA !!

Powered by Drupal - Modified by Danger4k