Pàgina personal

Printer-friendly versionPDF version

You may also browse pilot's FLIGHT LOG, the map with pilots flying on-line in real time and the biographical pilot's comments.

Pere MARTÍNEZ VALENTÍN CAT041 COMANDANT de REACTOR (R-CM) Domèstica
Localitat:
Plana Baixa
Biografia:
Nascut el 1960, fill de Barcelona. Estudis de nàutica, especialitat pont, i comissari d’avaries. Amant de la mar i l’aviació. Professionalment, a la mar, vigilo i protegeixo les persones i l’entorn marítim des d’una unitat de Salvament Marítim. Estic destinat a Burriana (Castelló), a La Plana Baixa. PPL en procés.
MÈRITS:
ConcepteEnsenyaDataComentari

Powered by Drupal - Modified by Danger4k