6.3. Programa d'entrenament

Printer-friendly versionPDF version

ENTRENAMENT DE VOL VFR:

SESSIÓ 1:

El pilot aspirant haurà d’haver llegit prèviament els manuals i la fraseologia de vol visual (VFR) del vACC Espanyol, Francès o Italià, i del web del Pilot Resource Centre (http://www.vatsim.net/prc). Per ser més realista, convindria llegir el manuals ICAO de fraseologia resumit (www.skybrary.aero/bookshelf/books/115.pdf) i de mica en mica el complet (www.caa.co.uk/docs/33/CAP413.pdf).

En aquesta sessió l’instructor resoldrà els dubtes de l’aspirant pel que fa a les lliçons que ha d’haver llegit.

El pilot aspirant haurà d’aprendre com obtenir un compte d’usuari d’AENA (Espanya), del SIA (França) o d'ENAV (Itàlia) i com descarregar-se les cartes necessàries pels aeròdroms de proves VFR.

Aprenentatge del funcionament de l’avió: Beechcraft Baron 58 o Cessna 172 (per FS2004), o Mooney Bravo (per Prepar3D).

Instal·lació i aprenentatge del software de connexió a VATSIM.

Aprenentatge de com emplenar i trametre un pla de vol visual a VATSIM a través de la Oficina de Plans de Vol (http://www.vatsim.net/fp/).

Aprenentatge del significat dels sufixos de l’equipament d’un avió.

Objectius a assolir:

 • Conèixer i entendre la fraseologia bàsica, incloent el codi INTERCO per lletrejar paraules.
 • Saber què es pot i què no es pot fer en vols en xarxa.
 • Com s’ha d’adreçar al controlador i instruccions més habituals.
 • Els dubtes que poden haver-hi només han d’ésser els relacionats amb falta de pràctica però no per manca de coneixements teòrics.
 • Coneixement dels components del pannell de l’avió i dels principis bàsics d’aerodinàmica de vol.
 • Saber usar el software de connexió a VATSIM.
 • Saber emplenar i trametre un pla de vol VFR a VATSIM.
 • Saber interpretar les condicions meteorològiques existents en virtut del continguts dels comunicats oficials (METAR, TAFOR).

SESSIÓ 2:

El pilot aspirant haurà de disposar de les cartes necessàries pels aeròdroms de proves VFR, concretament els plànols dels aeròdroms i les cartes de vol visual.

Aprenentatge de la interpretació de les cartes d’aeròdrom i de vol visual.

Aprenentatge de les parts d’un patró de tràfic visual.

Aprenentatge de enlairaments i aterratges. Funció i ús dels flaps.

Aprenentatge de l’ús i funció del transponedor.

Objectius a assolir:

 • Entendre les cartes bàsiques i saber utilitzar-les.
 • Conèixer i reconèixer les parts d’un patró de tràfic visual.
 • Aerodinàmica de vol en enlairaments i aterratges. Importància de la direcció i intensitat del vent. Transformació de l’energia potencial en energia dinàmica i viceversa en enlairaments i aterratges: la importància de les velocitats d’un avió.
 • Saber canviar el codi i l’estat del transponedor.

SESSIÓ 3:

Aprendre la noció d’un passadís VFR.

Drets i obligacions dels vols VFR enfront els IFR.

Vol complet en VFR.

Objectius a assolir:

 • Volar sol o en companyia entre aeroports, segons el FIR que correspongui en funció de l'adscripció del pilot.
 • Utilització correcta de la fraseologia.
 • Realització correcta de patrons de tràfic VFR o incorporar-se al patró en parts concretes.
 • Saber resoldre situacions potencials de risc, tal com proximitat d’altres avions, situacions d’emergència de la pròpia aeronau o d’altres aeronaus al voltant d’aeroports o en vol de creuer (cross country).

ENTRENAMENT DE VOL IFR:

SESSIÓ 1:

El pilot aspirant haurà d’haver llegit prèviament els manuals i la fraseologia de vol instrumental (IFR) del vACC Espanyol, Francès o Italià (segons correspongui al pilot) i del web del Pilot Resource Centre (http://www.vatsim.net/prc).

En aquesta sessió l’instructor resoldrà els dubtes de l’aspirant pel que fa a les lliçons que ha d’haver llegit.

El pilot aspirant haurà d’aprendre com descarregar-se les cartes necessàries per l’aeròdrom de proves IFR.

Aprenentatge de com emplenar i trametre un pla de vol instrumental a VATSIM a través de la Oficina de Plans de Vol (http://www.vatsim.net/fp/).

Instal·lació i aprenentatge del software per obtenció de rutes instrumentals (VRoute – www.vroute.info).

Aprenentatge de com trametre una reserva de vol a través de VRoute.

Objectius a assolir:

 • Com s’ha d’adreçar al controlador i instruccions més habituals.
 • Els dubtes que poden haver-hi només han d’ésser els relacionats amb falta de pràctica però no per manca de coneixements teòrics.
 • Coneixement dels components del pannell de l’avió i dels principis bàsics dels instruments utilitzats en vol IFR.
 • Entendre el funcionament de VRoute.
 • Trametre una reserva de vol a través de VRoute.
 • Saber interpretar les condicions meteorològiques existents en virtut del continguts dels comunicats oficials (METAR, TAFOR).

SESSIÓ 2:

Aprenentatge de la interpretació de les cartes de SID.

Aprenentatge de les diferències entre la Altitud de Transició i el Nivell de Transició. Importància del valor de l’altímetre de l’aeròdrom i en ruta.

Aprenentatge de les limitacions de velocitat en SIDs.

Objectius a assolir:

 • Saber interpretar les cartes de SID.
 • Enlairaments amb sortides instrumentals (SID)

SESSIÓ 3:

Aprenentatge de la interpretació de les cartes de STAR.

Aprenentatge de la interpretació de les cartes IAC.

Aprenentatge de les limitacions de velocitat en STARs i velocitats recomanades en les diferents parts de l’aproximació.

Objectius a assolir:

 • Saber interpretar les cartes de STAR.
 • Saber interpretar les cartes IAC.
 • Pràctica d’arribades instrumentals (STAR).

SESSIÓ 4:

Aprenentatge de les diferències entre aproximacions de precisió i de no precisió.

Aprenentatge dels diferents tipus d’aproximació de precisió (categories d’ILS).

Objectius a assolir:

 • Saber interpretar les cartes d’aproximació de precisió i no precisió.
 • Aproximació i aterratges de precisió.

SESSIÓ 5:

Aprenentatge dels diferents tipus d’aproximació de no precisió (amb VOR i/o NDB).

Aprenentatge del significat i realització d’arcs DME.

Aprenentatge i interpretació d'aproximació frustrada.

Objectius a assolir:

 • Saber interpretar les cartes d’aproximació de no precisió.
 • Aproximació i aterratges de no precisió.
 • Aproximació frustrada.
 • Execució de vol en arc DME.
 • Vol IFR amb sortida i arribada a l’aeroport que correspongui en funció del FIR que pertoqui.

BIBLIOGRAFIA

Hi ha diverses fonts on obtenir textos per esdevenir un pilot amb totes les qualitats, la principal és el Pilot Resource Centre (http://www.vatsim.net/prc) que és l’acadèmia de pilots de VATSIM. En aquest web hi ha ordenats seqüencialment els capítols de tot el que cal saber per formar-se correctament. Cal començar des del principi i anar seguint ordenadament les lliçons. És molt recomanable fer els exercicis de repàs i de comprovació de coneixements que hi ha al final de cada capítol.

Als vACCs Espanyol, Francès i Italià tenen apartats de formació amb documentació sovint d’utilitat.

CONTACTE

Apart de l’ajut que rebreu del tutor que se us ha assignat, podeu demanar aclariments, ajut o platejar els vostres dubtes a la llista de correu de pilots de CAT o escrivint a la bústia de formació (formació@catalonian-airlines.cat).

Powered by Drupal - Modified by Danger4k