5.1. Pilots aspirants

Printer-friendly versionPDF version

Els pilots aspirants no són membres de l’aerolínia.

En el moment que sol·licitin l’admissió com a aspirants, el Departament de Membres els comunicarà per correu electrònic l’indicatiu provisional i les limitacions a les que estan subjectes en aquest període. Als menors d'edat se’ls demanarà el consentiment exprés i per escrit dels pares, tutor o representant legal abans de formalitzar la incorporació com a pilot aspirant.

Els pilots aspirants només podran utilitzar l’indicatiu provisional que se’ls doni quan facin vols de pràctiques. En cas que lliurement i com a membres de VATSIM vulguin fer qualsevol altre tipus de vol, hauran d’utilitzar un indicatiu que no sigui CAT.

Els pilots aspirants que superin la prova d’aptitud seran automàticament admesos a l’aerolínia com a pilots numeraris de l’aerolínia amb les limitacions pel que fa a l’antiguitat allà on s’escaigui.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k