5.2. Pilots numeraris

Printer-friendly versionPDF version

5.2.1.    Pilots d'Hèlix

Els nous pilots ingressen en aquesta escala un cop superades les proves d'aptitud.

5.2.1.1.    Segon Oficial (H-SO)

Primer nivell en aquesta l'escala després de l'admissió com a pilot de CAT. Si està adscrit al FIR de Barcelona (LECB) podrà volar qualsevol ruta entre els aeroports d’aquest FIR. Si està adscrit al FIR de Marsella (LFMM) podrà volar qualsevol ruta entre els aeroports d’aquest FIR. Si està adscrit al FIR de Roma (LIRR) podrà volar qualsevol ruta entre els aeroports d’aquest FIR.

Aquest nivell té limitacions pel que fa als avions autoritzats per volar i que es mostren en la columna nivell de la plana Dades tècniques dels avions del web de l’aerolínia.

5.2.1.2.    Primer Oficial (H-PO)

Segon nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprès de justificar 25 hores de vol com a Segon Oficial. En funció del FIR d’adscripció, apart de les rutes autoritzades pel nivell H-SO, el H-PO podrà volar les operacions regulars dels FIRs continentals del seu FIR d’adscripció.

Aquest nivell pot volar qualsevol avió d’hèlix autoritzat.

5.2.1.3.    Comandant (H-CM)

Tercer nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprès de justificar 25 hores de vol com a Primer Oficial d'aquesta escala.

Els pilots d’aquest nivell amb habilitació internacional poden volar totes les rutes amb l’única restricció del tipus d’avió, tot i que això limitarà les rutes degut a les prestacions de l’avió pel que fa a la distància.

Els pilots que arribats a aquest nivell per acumulació d’hores no hagin obtingut l’habilitació internacional, podran seguir progressant en nivell i escala, però:

a) No ascendiran més enllà de Primer Oficial de Reactor;
b) Només podran volar les rutes de Segon i Primer Oficial d’Hèlix del seu FIR d’adscripció; i
c) Només podran volar avions autoritzats pel seu nivell i escala, o inferiors.

5.2.2.    Pilots de Reactor

Els pilots d'aquesta escala no tenen cap restricció pel que fa a les rutes, sempre i quan tinguin l’habilitació internacional, tot i que limitats a volar avions del seu nivell o inferior.

5.2.2.1.    Segon Oficial (R-SO)

Primer nivell en aquesta l'escala al que s'accedeix després de justificar 25 hores de vol com a Comandant de l'escala d'avions d'hèlix.

Aquest nivell té limitacions pel que fa als avions amb reactors autoritzats per volar i que es mostren en la columna nivell de la plana Dades tècniques dels avions del web de l’aerolínia.

5.2.2.2.    Primer Oficial (R-PO)

Segon nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprès de justificar 50 hores de vol com a Segon Oficial de reactor.

Aquest nivell pot volar qualsevol avió autoritzat.

5.2.2.3.    Comandant (R-CM)

Tercer nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprès de justificar 250 hores de vol com a Primer Oficial de reactor.

5.2.3.    Mariscal (MCAL)

Aquest és el màxim rang de l'aerolínia. El requisit per a obtenir aquest títol és haver completat sense errors de PIREP totes les operacions regulars de la companyia. És a dir, els vols d'anada i tornada de tots els nostres centres de connexió ("hubs"), incloent-hi els vols entre centres de connexió.

 

Powered by Drupal - Modified by Danger4k